Zapraszamy na spotkanie nt. przyszłości Klukowa

  • Link z prezentacją koncepcji planu 2722 – Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej:

2722 Klukowo KZP koncepcja -> kliknij

  • Link z prezentacją koncepcji planu 2723 – Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM:

2723 Klukowo rej. ul.Radiowej koncepcja -> kliknij

  • Link do granic planu 2724 – Klukowo rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II (plan jeszcze nie posiada koncepcji):

https://www.brg.gda.pl/images/plany/przystapienie/mpzpklukowo–1616660564.jpg

Napisz komentarz

11 + 16 =