Zieleniec „Cztery Pory Roku”

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Matarnia podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych na rewitalizację skweru na osiedlu Złota Karczma pomiędzy blokami 3 i 5.

Prezentujemy przygotowaną przez Gdańskie Nieruchomości koncepcję zieleńca rekreacyjnego, którego nazwaliśmy „Cztery Pory Roku”.
Proces realizacji 🏗 będzie trwał 2-3 lata. W tym roku powinny być wykonane alejki o nawierzchni gliniasto-żwirowej, szerokość 1,5m i długości 130m.

Napisz komentarz

3 × 4 =