XVI sesja Rady Dzielnicy Matarnia

Wczoraj odbyła się XVI sesja Rady Dzielnicy Matarnia. 😀
Jednogłośnie zostały przyjęte sprawozdania za 2020 rok: z działalności rady, przygotowane przez Zarząd oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Radni przyjęli również uchwałę budżetową na 2021 rok. Przyjęty plan zakłada sporą ilość wydarzeń sąsiedzkich organizowanych wspólnie z placówkami oświatowymi oraz samodzielnie przez radę dzielnicy. Mamy nadzieję, że pandemia nam w tym nie przeszkodzi.
W zamierzeniach są również remonty i budowa nowych chodników, nowe rabaty kwietne, projekt zagospodarowania zieleńca wokół ogrodu deszczowego oraz dekoracja świąteczna trzech drzewek na trzech osiedlach Klukowo, Matarnia i Złota Karczma. Radni zdecydowali o powstaniu ścieżki historyczno-edukacyjnej prezentującej ciekawostki związane z naszą dzielnicą. Tym roku powstaną dwie pierwsze tablice informacyjne. 👍
Zachęcamy do zapoznania się za załączonymi dokumentami.

Napisz komentarz

cztery + czternaście =