Odbyła się XIII sesja rady

6 listopada odbyła się XIII sesja Rady Dzielnicy Matarnia.
Radni podjęli uchwały ws.
-przeznaczenia pozostałych w dyspozycji środków finansowych na rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu nr 43,
-uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
-poparcia projektu powołania konwentów makrodzielnicowach w celu lepszego przepływu informacji na linii urząd – rady dzielnic w zakresie działań inwestycyjnych.
Na sesji omówione zostały zadania zrealizowane przez Zarząd Dzielnicy i zrelacjonowane zostały efekty spotkań z przedstawicielami jednostek miejskich oraz sprawy bieżące. Satysfakcjonujący jest fakt, że udało nam się w tym trudnym roku wydatkować cały budżet. Część zadań inwestycyjnych (chodnik oraz elementy spowolnienia ruchu) będzie zrealizowana przez GZDiZ w przyszłym roku.
W sesji uczestniczyło 8 radnych dzielnicy oraz 3 radnych Miasta Gdańska.

Napisz komentarz

2 + 7 =