Szlak turystyczny przez Matarnię

Podpisano umowę na projekt szlaku turystycznego przez Matarnię.
Do końca października powstanie dokumentacja projektowa nowego szlaku turystycznego, który przebiegać będzie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Trasa przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów.

Projekt ma uwzględnić utwardzenie istniejących i budowę nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Szlak będzie dokładnie oznakowany i zabezpieczony, m.in. wykonane zostaną bariery ochronnych. Zadanie przewiduje odcinkowe wprowadzenie wydzielonych pasów rowerowych oraz wykonanie przejść dla rowerów i pieszych.
Główna trasa turystyczna przebiegać ma na odcinku od ul. Źródlanej do zbiornika retencyjnego Jasień. Następnie szlak prowadzić będzie przez lasy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej. Stąd kierować się będziemy do Owczarni i Drogą Rynarzewską dalej przez ul. Spacerową aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.

Do głównej trasy planuje się poprowadzić pięć tzw. łączników, pełniących funkcję odcinków szlaku turystycznego. Pierwszy z nich – odcinek A – prowadzić będzie dookoła zbiornika Jasień. Odcinek B skieruje nas wzdłuż nasypu PKM Jasień, od zbiornika do ul. Szybowcowej na Matarni, a następnie wzdłuż ul. Słowackiego do Złotej Karczmy. Trzeci odcinek przebiegać będzie od Matemblewa do ul. Słowackiego, przecinając ul. Potokową, następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM. Kolejny, najkrótszy łącznik, to trakt od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma. Ostatni prowadzić będzie od ul. Bytowskiej do Parku Reagana wzdłuż ul. Spacerowej, ul. Pomorskiej i Potoku Oliwskiego. Podsumowując cały szlak w Gdańsku wyniesie ponad 39 km. Główna trasa będzie miała długość niemal 21 km. Pięć łączników osiągnie długość ponad 18 km.

Szlak nie urywa się na granicy Gdańsk, biegnie dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni. Po realizacji projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 9,14 km, Gdyni 29,8 km. Projekt realizowany będzie w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.

Napisz komentarz

5 × dwa =