Szereg informacji drogowch dotyczących naszej dzielnicy

👷 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowę z firmą ASPERGO BUDOWNICTWO na budowę chodnika w ciągu ul. Telewizyjnej od fragmentu istniejącego do ul. Filmowej.
Koszt prac wynosi ponad 183 tys. złotych, pomimo, że w ramach projektu Aktywna Matarnia posiadaliśmy z Budżetu Obywatelskiego na ten cel niespełna 140 tyś. Miasto planowało ponowić przetarg na mniejszy zakres. Jednak z uwagi, że ww. oferta była b. korzystna, przekonywaliśmy decydentów, aby miasto dołożyło brakujące 40 tys. zł. Ku naszej radości, została wydana pozytywna dla nas decyzja i brakujące środki zostały nam przyznane. Roboty mają zakończyć się we wrześniu, a odbiory w listopadzie. Załączamy projekt budowlany.
👷 Również dla ul. Telewizyjnej zawarta zostałą umowa na zaprojektowanie chodnika od ul. Filmowej do końca tej ulicy (skrzyżowanie z ul. Radarową). Projekt ma sporządzić Nevora Projekt Łukasz Dawidowski za 61,5 tys. zł.
👷 Rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. Jesiennej. Od cmentarza do ronda przed kościołem powstanie 165 m bieżących chodnika ze środków Rady Dzielnicy Matarnia, która na ten cel przekazała 80 tys zł. Chodnik realizuje Dział Dróg Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
👷 Również Dział Dróg na nasza prośbą utwardził miejsce postojowe przy zdroju wodnym przy ul. Radarowej. Dziękujemy.
👷 Trwa przebudowa chodników przy ul. Elewów. Prace mają potrwać do sierpnia br.
👷 Rozbudowa ul. Budowlanych może się opóźnić nawet o kilka miesięcy. Wykonawca natrafił na niezinwentaryzowane sieci podziemne, które muszą zostać usunięte, a to wymaga opracowania dodatkowych dokumentów: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Opoznienie-na-Budowlanych-o-kilka-miesiecy-n179301.html?fbclid=IwAR1pnRpgbTliINK4RMJ6cJqLaSuhdfX3Z4QTrf6LLIb0eqlWIFQzfffBynM

Napisz komentarz

10 + jeden =