Strefa ruchu na parkingu przy ul. Podchorążych

Nowe, dobre wieści w sprawie naszego dzielnicowego parkingu na ul. Podchorążych.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w odpowiedzi na nasz wniosek, zdecydował o utworzeniu na terenie parkingu strefy ruchu, a tym samym o zmianie w stałej organizacji ruchu na tym obszarze. Kilka dni temu na wjedzie na parking oraz wyjeździe z niego, zamontowane zostały znaki D-52 „strefa ruchu” i D-53 „koniec strefy ruchu”.
Co to oznacza dla nas mieszkańców? Oznacza to, że w strefie oznaczanej znakiem D-52 policja i straż miejska ma uprawnienia zgodne z zasadami obowiązującymi na drogach publicznych. Dotyczy to stłuczek, nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości i innych wykroczeń.
Na terenie parkingu może interweniować już teraz Straż Miejska a tym samym jest podstawa prawna do oczekiwania usunięcia wraków spalonych samochodów.
Opuszczając parking, kierujący włączają się do ruchu, a więc obowiązkowo muszą zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.
Oznakowanie tego miejsca jest efektem naszych wspólnych działań, wynikających z niezgody na wykorzystywanie parkingu do celów biznesowych przez firmy carsharingowe.
🚗🏍️🛵🚕🛻
Najważniejsze zasady poruszania się w strefie ze znakiem D-52
👉 maksymalna prędkość do 50 km/h – jeżeli strefa znajduje się w terenie zabudowanym i nie występują inne znaki;
👉 należy stosować się do znaków – pionowych i poziomych;
👉 parkowanie zgodne z zasadami obowiązującymi na drogach publicznych;
👉 na nieoznakowanych skrzyżowaniach obowiązuje tzw. zasada prawej ręki;
👉 piesi muszą korzystać z przejść oraz chodników, a przy ich braku trzymać się lewej strony jezdni – w przeciwieństwie do strefy zamieszkania pieszy nie jest osobą uprzywilejowaną;
👉 zarządca musi oznaczyć progi zwalniające;
👉 przy opuszczaniu strefy ruchu kierowca musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.
Poruszanie się po strefie ruchu nie należy więc do szczególnie skomplikowanych. Najważniejsze, aby stosować się do znaków i ogólnych zasad ruchu drogowego.💪

Napisz komentarz

20 + 11 =