Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Spadochroniarzy.

Dzięki staraniom Rady Dzielnicy Matarnia, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wykonał elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na tej ulicy, będącej dla mieszkańców Klukowa dojściem do stacji PKM:
– przycięto krzaki i wykonano pobocza z destruktu asfaltowego po jednej stronie ulicy,
– ustawiono znaki zakazu parkowania na nowym poboczu oraz znaki ostrzegawcze,
– w tym tygodniu zamontowano barierki typu U przy dzikim parkingu uniemożliwiające blokowanie pobocza i jezdni przez źle zaparkowane pojazdy.
Dziękujemy Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni za sprawną realizację inwestycji oraz Straży Miejskiej za należyte egzekwowanie prawa.

Mamy świadomość, że są to działania mające doraźnie poprawić niski poziom bezpieczeństwa pieszych (w tym licznych pasażerów portu lotniczego) zmuszonych do poruszania się ulicą prawie zupełnie pozbawioną chodników.
Cały czas staramy się uzyskać konkretną decyzję Wydziału Programów Rozwojowych zlecającą zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych chodników i oświetlenia w tym miejscu, zgodnie z deklaracjami Prezydenta Gdańska sprzed wielu lat, iż ten chodnik powstanie najpóźniej w 2019r., a co za decyzją Dyrektora WPR nie zostało zrealizowane.
Niestety taki stan rzeczy w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego nie buduje dobrego wizerunku naszego miasta wobec przyjezdnych gości.

Napisz komentarz

osiem − 4 =