Nowy MPZP nr 2723 Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM

Trwa proces partycypacyjny dotyczący nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2723 Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM.
Na stronach BRG można zapoznać się z projektem, wziąć udział w dyskusji publicznej oraz skorzystać z możliwości złożenia uwag.
Harmonogram:
18 marca – 16 kwietnia 2024: wyłożenie projektu planu
18 marca – 30 kwietnia 2024: możliwość składania uwag
11 kwietnia, godz. 17:00: dyskusja publiczna
Szczegóły na stronie BRG: https://www.brg.gda.pl/…/2106-klukowo-zmiany…

Napisz komentarz

6 + 16 =