Nowy budżet Rady Dzielnicy – konsultacje

Na 2020 rok Rada Dzielnicy Matarnia otrzymała środki finansowe w wysokości 105 678 zł.

Rozpoczynamy zatem konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz placówkami edukacyjnymi z obszaru naszej dzielnicy prosząc o wnioski i propozycje na wydatkowanie powyższych środków.

Suma środków pieniężnych została wyliczona na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30 września 2019 roku tj. 5871 osób razy 18 zł.
Zgodnie ze statutem dzielnicy, środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekeracji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

Do 10 lutego 2020 roku oczekujemy na Państwa wnioski i propozycje na wydatkowanie powyższych środków.
Wnioski prosimy zgłaszać:
▪️ pocztą mailową na adres matarnia@radadzielnicy.gdansk.pl
▪️ pisemnie na adres: Rada Dzielnicy Matarnia
ul. Juliusza Słowackiego 140, 80-298 Gdańsk.
▪️ osobiście radnym dzielnicy np. podczas dyżurów (poniedziałki godz. 18.00) lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby Rady Dzielnicy.

Napisz komentarz

trzynaście − dwanaście =