Nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu

GZDiZ ogłosił postępowanie przetargowe „Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu”, z których trzy będą zainstalowane w Klukowie.
„Bezpieczny pieszy na Matarni”  to priorytetowe zadanie naszej rady, w ramach której postulujemy się o rozbudowę chodników w naszej dzielnicy oraz uspokojenie ruchu samochodowego. W następstwie szeregu spotkań przeprowadzonych z działem inżynierii ruchu, wizji terenowych, przeprowadzonych pomiarów ruchu, posiedzeń komisji ruchu drogowego uzgodniony został montaż następujących urządzeń:

  • przeniesienie kompletu progów zwalniających (2 szt.) oraz montaż w tym miejscu elementów prefabrykowanych w celu zawężenia jezdni na ul. Radarowej
  • wykonanie szykany bezpieczeństwa, z sugerowanym przejściem na ul. Radiowej.
  • montaż 2 progów liniowych i słupków blokujących na ul. Telewizyjnej

Montaż ww. elementów w strefach zabudowy mieszkalnej jest spójny z polityką miasta przywracania praw rowerzystom, pieszym i powinien wpłynąć na poprawę lokalnego ruchu do sklepu, szkoły czy przystanków komunikacji miejskiej. Trzymamy również kciuki za trwające rozmowy nt. nowego fragmentu chodnika.

Napisz komentarz

siedemnaście + 6 =