Nowe miejsca postojowe na os. Matarnia

Po konsultacjach z działem Inżynierii Ruchu GZDiZ oraz dzięki wsparciu Karola Ważnego Radnego Miasta Gdańska, złożona została interpolacja w sprawie budowy dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Kadetów i Elewów, poprzez wyznaczenie zatok postojowych prostopadłych do drogi lokalnej w obszarze pasa zieleni.

Otrzymaliśmy odpowiedź, iż zadanie to będzie wykonane w 2022 roku!

Napisz komentarz

jeden × trzy =