Nowa nawierzchnia jezdni i remont chodnika na odcinku ul. Harfowej.

W środę 9 listopada rozpoczną się prace drogowe na odcinku przylegającym do Komendy Wojewódzkiej Policji. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni 🚓 oraz ułożone zostaną nowe płytki chodnikowe. 🚶‍♀️
Roboty potrwają do 18 listopada. W trakcie robót zmieniona będzie organizacja ruchu. Polegać ona będzie na zawężeniu remontowanego odcinka ulicy do jednego pasa oraz na wprowadzeniu tam ruchu jednokierunkowego w relacji do ul. Słowackiego.
W czasie remontu zapewniony zostanie dojazd do budynków policji, a także do ogródków działkowych. Możliwe będą czasowe ograniczenia w korzystaniu z garaży.

Napisz komentarz

jeden × 1 =