Niecodzienna sesja Rady Dzielnicy Matarnia

Dziś odbyła się niecodzienna sesja Rady Dzielnicy Matarnia. Skład Rady Dzielnicy powiększył się o troje nowych radnych. 🥳
Radna Halina Gajek, Radny Bartosz Baszkowski oraz Radny Zbigniew Bogucki złożyli ślubowanie i po raz pierwszy skorzystali z prawa udziału w głosowaniu Rady, jakie daje im nowoobjęty mandat. Zostały również podjęte ważne dla nas uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady oraz wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
Nową Przewodniczącą Rady Dzielnicy została Radna Elżbieta Dębowska, a w skład Komisji Rewizyjnej weszła Radna Jolanta Życzyńska. Obie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. 👍
Nowym Radnym, nowej Przewodniczącej i nowej członkini Komisji Rewizyjnej życzymy pomyślności i wytrwałości w pracy społecznej dla naszej dzielnicy. 💐

Następnie w sprawach bieżących Zarząd zdał relację z prowadzonych spraw, przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami miasta oraz planowanych wydarzeniach na ten rok, w tym upamiętniających 50. rocznicę włączenia terenów dzielnicy Matarnia do Gdańska. Rozmawialiśmy również o nowych formułach wydarzeń sportowych integrujących naszą społeczność.

W sesji uczestniczyli również radni: Krzysztof Gajda, Wiesława Krasa, Rafał Pettke, Łukasz Richert, Waldemar Żyngiel. Anna Kwiatkowska-Gissel oraz Krzysztof Gofron przekazali z wyprzedzeniem usprawiedliwienie nieobecności. Kolejna sesja została wyznaczona na wtorek 4 kwietnia.

Napisz komentarz

czternaście + dziewiętnaście =