Na ostatniej sesji Rady

Na ostatniej sesji naszej Rady radna Magdalena Solarczyk-Bączek złożyła swój mandat. Jej rezygnacja była konieczna i związana z zakazem wynikającym ze statutu rady, który mówi o zakazie łączenia funkcji z pracą, którą podjęła. Pani Magdalena zapewniła nas o swojej chęci dalszej współpracy już jako mieszkanki Matarni i mamy nadzieje, że jeszcze nieraz będziemy korzystać z jej pomocy.
Ponadto podczas sesji omówiliśmy działania Straży Miejskiej na terenie naszej Dzielnicy. Zdecydowaliśmy nt. przekazanie środków z rezerwy budżetowej na działania aktywizująco – edukacyjne dla seniorów i organizację Wigilii; wybraliśmy lokalizację dla pięciu nowych ławek, które pojawią się na Matarni oraz o rozporządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska ws. przekazania nieruchomości dla Domu Sąsiedzkiego na Matarni.

Napisz komentarz

16 + 18 =