Łąka kwietna na osiedlu Matarnia

W związku z Państwa pytaniami i wnioskami ws. łąki kwietnej na osiedlu Matarnia, pragniemy wyjaśnić że łąka została posadzona z nasion mieszanki kwietnej wysokiej. Jest ona bardziej odporna na ekstrema klimatyczne tj. długie okresy suszy i nawalne deszcze, nie wymaga także szczególnej pielęgnacji. Tegoroczna mokra wiosna spowodowała, że rośliny wyrosły bardzo, bardzo bujnie, co przy okazji jest dowodem na dobrą jakość wybranej i zastosowanej mieszanki. Obecnie przerosły one nawet sadzonki krzewów.
Dla utrzymania trwałości nasadzenia kwietnej łąki niezbędne jest, aby w nią nie ingerować. Na jesieni, w przełomie października i listopada nasza łąka zostanie skoszona, tak aby umożliwić wysianie się zawiązanych w gniazdach nasion. Obecnie łąka stanowi również mini zbiornik retencyjny, który jest w stanie wchłonąć i przechować wody opadowe. Kwietna łąka, w obecnej bujnej postaci, jest siedliskiem owadów zapylających oraz innych stworzeń zapewniających bioróżnorodność środowiska oraz jego równowagę. Jako Rada Dzielnicy, celowo wybraliśmy taką formę zagospodarowania. Przegląd łąki odbył się w czerwcu, tuż po wykonanych pieleniach rabat i nie stwierdzono w jej obrębie zanieczyszczeń chwastami pospolitymi.

Napisz komentarz

pięć × 2 =