Konsultacje budżetowe na 2021 rok

Nowy Rok, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowy budżet rady. 🙂

Wczorajszym zebraniem Zarządu Dzielnicy wznowiliśmy działalność po świątecznej przerwie. 👍

Pierwsza decyzja dotyczy rozpoczęcia KONSULTACJI BUDŻETOWYCH z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami edukacyjnymi z obszaru naszej dzielnicy. Prosimy o wnioski i propozycje, na jaki cel warto przeznaczyć środki finansowe będące w dyspozycji Rady w kwocie 105 tys. zł.
Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji.

Do 10 lutego 2021 roku oczekujemy na Wasze wnioski i propozycje, które prosimy zgłaszać:
📌 pocztą mailową na adres matarnia@radadzielnicy.gdansk.pl
📌 pisemnie na adres: Rada Dzielnicy Matarnia, ul. Juliusza Słowackiego 140, 80-298 Gdańsk.
📌 osobiście radnym dzielnicy lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby Rady Dzielnicy.

Napisz komentarz

jeden × pięć =