Kolejne nowe osiedle w Klukowie

Firma deweloperska Domesta – nasz nowy sąsiad z siedzibą na ul. Budowlanych – na 7 ha działce przy ul. Radiowej planuje zbudować osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi.

Na ostatniej sesji rady dzielnicy przedstawione zostały nam dwie koncepcje zagospodarowania tego obszaru: tradycyjna (z blisko ulokowanymi bliźniakami) oraz alternatywna (budynki wielolokalowe w dużej odległości od siebie wraz z przestrzenią społeczną ogólnodostępną). Radni zapoznali się z projektami, przedstawili największe bolączki komunikacyjne i inne trapiące naszą dzielnicę, aby w ramach inwestycji towarzyszących poprawiła się jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców.  Jak ostateczna koncepcja będzie wypracowana, odbędą się szerokie konsultacje z mieszkańcami w klukowskiej szkole. Załączamy mapę z lokalizacją planowanej inwestycji.

Napisz komentarz

dwa + szesnaście =