Kolejne 10 lat bez ekranów akustycznych…

Kolejne 10 lat bez ekranów akustycznych… O takie wydłużenie terminów budowy wnioskuje do Marszałka Województwa GDDKiA. 🙁
Jako Rada Dzielnicy wyraziliśmy swój wyraźny sprzeciw przeciwko takiemu rozwiązaniu, walczymy również o przywrócenie do planów ekranu, który ochroni domy w sąsiedztwie ulicy Telewizyjnej.

Napisz komentarz

2 × cztery =