Inwestycje na Matarni

Dzisiaj odbyły się dwa spotkania z dyrektorem Dawidowskim w Wydziale Programów Rozwojowych w poświęcone tematom z Matarni.

Najpierw omówiliśmy bieżące procesy inwestycyjne w naszej dzielnicy:
👉po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zaprojektowanie chodnika przy ul. Radarowej, miasto podjęło decyzję, iż dołoży brakującą kwotę ok. 100 tys. zł do zwycięskiej oferty, co uruchomi proces projektowy. 🙂
👉w przypadku ulicy Radiowej przetarg zostanie ponowiony z uwagi na zbyt duże rozbieżności między ceną oczekiwaną a złożonymi ofertami. Wydłużony zostanie również czas na wykonanie projektu (długotrwałe uzgodnienia).
👉ul. Spadochroniarzy bez żadnych postępów. 🙁 Dopiero w tym roku ma zostać przygotowana wymagana dokumentacja do przygotowania oferty przetargowej na projekt budowy chodnika. Przetarg na projekt zostanie ogłoszony przyszłym roku. Zakres opracowania od Azymutalnej do Radiowej.
👉interweniowaliśmy również ws. problemów przy projekcie budowlanym chodnika przy ul. Telewizyjnej realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
👉przypomnieliśmy również o ulicach (Podchorążych, Złota Karczma), które były ujęte w programie chodnikowym 2019, nie zostały zrealizowane, i również a nie znalazły się w kolejnym planie. Informację w tym zakresie otrzymamy pisemnie.

Kolejnym tematem była sprawa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie. Przekazano nam informację, iż na ostatnim kolegium u Pani Prezydent podjęto decyzję że rozbudowy budynku szkoły nie będzie.

Placówka przejdzie remont. Wykonane zostaną m.in. takie prace jak: wymiana posadzek, przygotowanie pomieszczenia do spożywania posiłków, nowe ogrodzenie i inne prace interwencyjne. Remont ma zostać przeprowadzony w bieżącej kadencji, czyli do 2023 roku.

Napisz komentarz

jeden × 5 =