Informacje po 35. sesji rady dzielnicy

🏡W ubiegły czwartek odbyła się druga w tym roku sesja Rady Dzielnicy Matania, na której przyjęliśmy budżet na 2024 rok.😀
Zaplanowane do realizacji zostały następujące działania:
☑️ Organizacja Festynu Dzielnicowego
☑️ Kontynuacja zajęć sportowych – Psychologia & Nordic Walking, Gimastyka 50+, Joga
☑️ Dwie edycje imprezy na orientację Harpuś ze sprzątaniem lasu i poczęstunkiem od KGW
☑️ Przeprowadzenie trzeciej edycja konkursu „Aktywna Matarnia – Mini Granty”
☑️ Organizacja konferencji społeczno-psychologicznej
☑️ Nowa zieleń w dzielnicy – realizacja nowych 2 lub 3 rabat oraz rewitalizacja skweru „4 pory roku”
☑️ Zakup 2 ławek na Złotą Karczmę, 2 ławek do Klukowa, 2 leżaków do parku Łąka Maternusa oraz tablicy informacyjno-historycznej
☑️ Wsparcie działalności edukacyjnej:
🙋‍♀️Szkoły Podstawowej nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego
🙋Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
👶Przedszkola nr 43 Koniczynka
☑️ Zakup i montaż kolejnych elementów oświetlenia świątecznego
☑️ Organizacja Wigilii dzielnicowej dla mieszkańców.
☑️ Bocianie gniazdo (zrealizowane)
Uchwała budżetowa przygotowana przez Zarząd Dzielnicy została przyjęta jednogłośnie. Była to ostatnia uchwała budżetowa obecnej rady dzielnicy, gdyż upływająca kadencja kończy się z ostatnim dniem czerwca.
👷‍♂️Ponadto przekazać możemy, że Dział Dróg GZDiZ wykona chodnik przy nowych bliźniakach przy ul. Radarowej, jak również rozpoczynając od tego roku, pierwsze 100 m ul. Telewizyjnej będzie poszerzone do 5 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni. Rozpoczną od przejazdu kolejowego w stronę ul. Radiowej. Kolejne odcinki będą realizowane w kolejnych latach. Będzie to realizowane z puli bieżącego utrzymania dróg.
⛔️ Zgłaszane w konsultacjach zagadnienia poprawy bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu drogowego, będą przekazane do działu Inżynierii Ruchu GZDiZ.

Napisz komentarz

5 × pięć =