Gdańskie fundusze

Mieszkanki i mieszkańcy miasta Gdańska mogą zdobyć pieniądze na działania społeczne?
1. 700 zł dla grup nieformalnych
2. 7000 zł dla organizacji pozarządowych

Trwa nabór do CZTERECH gdańskich funduszy: MŁODZIEŻOWY (do 06.04), SĄSIEDZKI (do 11.04), SENIORALNY (06.04), SPORTOWO-REKREACYJNY (20.04).

📌Gdański Fundusz Młodzieżowy, którego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.
Gdański Fundusz Sąsiedzki, przeznaczony na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów 2021, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich.
📌Gdański Fundusz Senioralny, wspierający działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych.
📌Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny, promujący realizację akcji związanych w następujących opcjach:
📌Kto może starać się o dofinansowanie?
Pulę środków podzielono na dwie grupy realizatorów: grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Grupy nieformalne to minimum 4 osoby zamieszkujące na terenie miasta Gdańska. W przypadku Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, jednakże jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł. Organizacje pozarządowe – same nie muszą być zarejestrowanie w Gdańsku, ale ich oferta inicjatywy musi być skierowane stricte do Gdańszczanek i Gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 7000 zł.

Gdański Fundusz Młodzieżowy – operator: Stowarzyszenie Morena
termin naboru: 15.03-06.04.
e-mail: gfm@morena.org.pl; tel. 533 319 895
szczegóły: http://morena.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-mlodziezowy/

Gdański Fundusz Sąsiedzki – operator: Fundacja RC
termin naboru: 15.03-06.04.
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl; tel. 504 871 495
szczegóły: https://fundacjarc.org.pl/proj…/gdanski-fundusz-sasiedzki/

Gdański Fundusz Senioralny – operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
termin naboru: 15.03-06.04.
e-mail: gfs@wolontariatgdansk.pl ; tel. 58 772 42 21
szczegóły: https://wolontariatgdansk.pl/menuGroup/details/65

Gdański Fundusz Rekreacyjno-Sportowy – operator: Fundacja RC
termin naboru: 15.03-20.04.
e-mail: gfsr@fundacjarc.org.pl tel. 573 375 657
Szczegóły: https://fundacjarc.org.pl/gfsr/

Napisz komentarz

3 × 4 =