Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego w Klukowie rejon ulic Radiowej i PKM

Na ostatniej sesji Radny Miasta Gdańska podjęto uchwałę o przystąpieniu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Klukowie rejon ulic Radiowej i PKM, którego celem jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej na terenach do tej pory przeznaczonych pod pole golfowe. Prace nad planem umożliwią także dokonanie korekty parametrów zabudowy dla Business Park BCB oraz nieznaczne powiększenie terenów mieszkaniowych w zabudowie rezydencjonalnej w północnej części obszaru. Ustalany będzie również układ transportowy w niezbędnym zakresie.

Szczegóły dotyczące planu: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/klukowo-rejon-ulicy-radiowej-i-linii-pkm?fbclid=IwAR1TUkXC1Kf95-vQGXsR6ifPGb7PgOgpFG1nQMG9wAybaeIMMWrgSjuJD4Q

Napisz komentarz

12 − 5 =