Zniszczona tablica

Osoba, która „ozdobiła” 😧 naszą tablicę informacyjną swoim autografem, proszona jest o zmycie swego dzieła. 🫵
W razie nieusunięcia tego wandalizmu, zgłosimy to do właściwych organów👮‍♂️(lub rodziców)☝️.

Warto widzieć o ewentualnych konsekwencjach takiej „twórczości” 🥺. Art. 288 KK. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Napisz komentarz

20 − dziesięć =