Zalana jak Telewizyjna

Przewodniczący Zarządu zaprosił przedstawicieli spółki Gdańskie Wody na spacer tą ulicą Klukowa. Wspólnie z mieszkańcami poruszyliśmy temat ciągłego zalewania ulicy i poboczy, które są zmorą tej części naszej dzielnicy.

Niestety na ten moment miasto nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu zalań ulicy w przypadku opadów, nie ma także opracowanego docelowego rozwiązania dla wód opadowych z tej ulicy. Nie jest wskazany zbiornik, do którego powinny trafiać wody opadowe. Poinformowano nas, że za obecną sytuację odpowiedzialny jest Dział Dróg Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, do którego wspólnie zwrócimy się o niezwłoczną interwencję.
Gdańskie Wody zaopiniują i zaproponują naniesienie uzupełnień w dokumencie „koncepcja przebudowy ulicy Telewizyjnej”, w zakresie docelowego zagospodarowania wód odpadowych uwzględniając najbliższe otoczenie.
Zaproponowaliśmy utworzenie ogrodu deszczowego w miejscu przyszłego ronda z ulicą Nową Spadochroniarzy aby nadmiar wód z Telewizyjnej miał naturalne miejsce odpływu. Pomysł ten uzyskał aprobatę i zostanie rozpatrzony.
Rozmawialiśmy również o możliwościach kolejnych nasadzeń w ogrodzie deszczowym przy ul. Radarowej.

Napisz komentarz

cztery × cztery =