XXXV Sesja Rady Dzielnicy Matarnia

Wszystkich zainteresowanych kwestiami dotyczącymi życia naszej dzielnicy zapraszamy na najbliższą sesję Rady Dzielnicy Matarnia 7 marca.
Na najbliższej sesji będzie omawiany projekt uchwały budżetowej dotyczącej rozdysponowania środków finansowych będących w dyspozycji Rady na rok 2024.
Cykl działań „Aktywna Matarnia” aktywizujących mieszkańców obejmuje kontynuację zajęć sportowych, festyn dzielnicowy, warsztaty, spotkania dzielnicowe, gry terenowe i inne.
Punkt „Podniesienie bezpieczeństwa w pasie drogowym” dotyczy drobnych inwestycji o jakie może wnioskować Rada w zakresie swojego budżetu takie jak oznaczenia, elementy spowalniające ruch i inne.

Napisz komentarz

cztery × jeden =