XXV Sesja Rady Dzielnicy

Wczoraj odbyła się 2️⃣5️⃣ sesja Rady Dzielnicy Matarnia.
Radni podjęci decyzje o przeznaczaniu pozostałej w rezerwie kwoty 5000 zł. W odpowiedzi na prośby lokalnych placówek oświatowych, radni zdecydowali przekazać się każdej po 700 zł, a za pozostałe środki zorganizować spotkanie wigilijne dla mieszkańców. Wszystkie środki będące w dyspozycji Rady w 2022 r. będą wydatkowane.
Radni Dzielnicy podjęli również uchwałę wzywającą do budowy ekranów akustycznych chroniących całe osiedle Klukowo w dzielnicy Matarnia przed permanentnym hałasem od Drogi Krajowej S6. W planach GDDKiA ekranowane będą wyłącznie tereny ogródków działkowych, a pozostałe obszary nie są ujęte w planie, gdyż tu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy jest strefa usługowa. Projektujący ekrany nie wzięli pod uwagę, że tuż za nią jest strefa mieszkaniowa, która również wymaga ochrony. Sprawę poruszyliśmy na spotkaniu z Prezydent Miasta Gdańska i dalej sprawę procedujemy z Wydziałem Środowiska Miasta Gdańska.
Zarząd poinformował o sprawach, które były przedmiotem jego działalności od ostatniej sesji: utwardzeniu fragmentu 3 ulic w Klukowie (Astronautów, Radarowa, Radiowa) , budowie wyniesionego skrzyżowania ul. Radarowa/Synów Pułku, odrolnieniu ulicy Satelitarnej oraz o złożonym wniosku o odrolnienie części pasa drogowego ul. Złota Karczma/mjr. Słabego, spotkaniu w DRMG ws. remontu chodników i miejsc postojowych przy ul. Kadetów, o trwającej przebudowie chodników przy ul. Podchorążych oraz planowanej przebudowie przy ul. Elewów, spotkaniu z nową p. Dyrektor Sp. 82, powstaniu projektu tablicy, która stanie przy rondzie ofiar Klukowa i Firogi, o prowadzonych zajęciach sportowych (ćwiczenia 50+, joga, psychologia i nordic walking), nowych nasadzeniach roślinności, które są realizowane na końcu ul. Złota Karczma, o budowie przystanku „wiedeńskiego” na ul. Radarowej, o organizacji dzielnicowego biegu na orientację połączonego ze sprzątaniem lasu „Harpuś”, o warsztatach szycia w CH Matarnia, o procedowanej w Urzędzie Marszałkowskim zgodzie na wycinkę suchych drzew przy ul. Złota Karczma, o zwycięskim projekcie z puli ogólnomiejskiego zielonego Budżetu Obywatelskiego „Zielony Górny Taras Gdańska”, o zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami ws. zmiany organizacji Ruchu w Klukowie, o trwających konsultacjach z konserwatorem zabytków oraz Pomorską Koleją Metropolitalną ws. budowy chodnika przy ul. Jesiennej, o zaprojektowaniu wyniesionego skrzyżowaniu ul. Wojnarskiego/Radarowa, o utwardzeniu ulicy Satelitarnej, fragmentów ul. Dedala i Zenitowej, o wykonaniu konserwacji zieleni na łące kwiatowej przy ul. Podchorążych oraz o woli udekorowania lampkami choinkowymi drzewka przy ul. Podchorążych. Radni zapoznali się również z sytuacją mieszkańców bloku pod adresem Podchorążych 2, w następstwie pozbawienia ich dostępu do drogi publicznej.
W sesji uczestniczyli: Elżbieta Dębowska, Wiesława Krasa, Anna Kwiatkowska-Gissel, Krzysztof Gajda, Krzysztof Gofron, Rafał Pettke, Łukasz Richert oraz Daniel Kossakowski, który poinformował, iż z przyczyn zawodowych zmuszony jest zrezygnować z mandatu radnego. Serdecznie dziękujemy Danielowi za jego pracę w dwóch kadencjach Rady Dzielnicy. W pierwszej kadencji jako członek, a później przewodniczący Zarządu, w obecnej jako członek Komisji Rewizyjnej. 👏👍
Zebrani radni na sesji wyrazili swoje niezadowolenie z niewywiązywania się z mandatu radnego przez część radnych, którzy już od dłuższego czasu nie uczestniczą w działalności Rady i nawet nie przychodzą na sesje.👎 Taka postawa powoduje brak kworum wymaganego dla podjęcia ważnych uchwał, niezbędnych dla prowadzenia dalszej działalności i pełnego wykorzystania przysługujących Radzie środków finansowych.

Napisz komentarz

2 × 3 =