Wyłożenie dwóch planów dla Klukowa i Matarni

Od 19 września do 17 października 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na
👉Matarni rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej, projekt planu: https://www.brg.gda.pl/images/plany/wylozenie/2614-rysunek-projektu-planu–1663571240.pdf?fbclid=IwAR1tAwAQUyca_NocUDLyLcEVV2ITkgvUVdYttuhZIDK1coHmvEw37NIgnIA

👉 i w Klukowie rejon ulicy Radiowej i linii PKM, projektu planu: https://www.brg.gda.pl/images/plany/wylozenie/2723-rysunek-projektu-planu–1663570643.pdf

Projektanci udzielają informacji o planach w godz. 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 85 lub za pośrednictwem maila:
📍 Matarnia ewa.lopacka@brg.gda.pl
📍 Klukowo ewa.lichota@brg.gda.pl
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznej.

Napisz komentarz

20 − 20 =