Ws. rozbudowy SP82 oraz budowy przedszkola na os. Matarnia

Zarząd Dzielnicy Matarnia uczestniczył w zdalnej rozmowie z dyrektorami wydziałów Rozwoju Społecznego (Grzegorz Szczuka, Grzegorz Kryger) oraz Inwestycyjnego Miasta Gdańska (Marcin Dawidowski) nt. przyszłości Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego oraz budowy przedszkola/żłobka przy ul. Elewów na Matarni.
📌Dla budynku szkoły w Klukowie opracowane zostały dwa projekty koncepcyjne (projekty w załączeniu):
1️⃣ Pierwszy zakłada jego rozbudowę o jedną kondygnację i zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu szkolnego o 621,5 m2 (z 973,1 m2 do 1 594,6 m2). Projekt ten zakłada m.in. uzyskanie w całości budynku:
– dziesięciu (10.) pomieszczeń do nauki o powierzchni 51,2 – 62,4 m2,
– jednej (1.) sali językowej o powierzchni. 38,1 m2
– zespołu zerówkowego złożonego z pomieszczenia o pow. 37,3 m2 z odrębnym wejściem, szatnią i wc dla dzieci mniejszych,
– czterech dodatkowych (4.) pomieszczeń dydaktycznych
– jednego pomieszczenia (1.) terapeutycznego.
Realizacja robót wymagałaby wyłączenia obiektu z eksploatacji na okres około 10 miesięcy, a jej koszt oszacowano na 5,5 mln zł.
2️⃣ Druga koncepcja uwzględnia podniesienie standardu pomieszczeń placówki oświatowej w ramach istniejącej kubatury.
Dostosowanie siedmiu pomieszczeń (7.) do nauki o powierzchni od 51,2 -62,4 m2 oraz zespołu zerówkowego złożonego z pomieszczenia o powierzchni 37,3 m2 z odrębnym wejściem, szatnią i wc dla dzieci mniejszych.
Taka modernizacja wymagałaby wyłączenia obiektu z eksploatacji na okres 4 miesięcy, a jej koszt oszacowano na 2,7 mln.
W ostatnim czasie służby techniczne DRMG dokonały wizji lokalnej w budynku szkolnym, która potwierdziła bardzo dobrą eksploatację obiektu przez użytkownika i wskazała na brak potrzeb prac modernizacyjnych i remontowych. Na tą chwilę nie podjęto decyzji o wyborze wariantu do modernizacji placówki. Decyzja ma zostać podjęta w tym roku szkolnym.
📌W przypadku przedszkola/żłobka na ul. Elewów, otrzymaliśmy informację, że bliski powodzenia jest wariant budowy publicznego przedszkola w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Przedszkole będzie budowane a następnie prowadzone przez podmiot niepubliczny. Przedszkole będzie typowym budynkiem przedszkolnym posiadającym sale dla grup przedszkolnych oraz dla zespołu zerówkowego.

Napisz komentarz

12 + 18 =