Umowy szesnastkowe zawarte 2022 roku

Każda inwestycja budowlana 🏗 wpływa na natężenie ruchu drogowego w okolicy. Dlatego przed wydaniem zgody na użytkowanie nowego obiektu, jego wpływ na układ drogowy opiniowany jest przez zarządcę drogi. Coraz częściej zaleca on przebudowę infrastruktury drogowej, która zapewni bezpieczeństwo i utrzymanie płynności ruchu. Dzięki temu prywatne podmioty zobowiązywane są do finansowania nowych lub przebudowy istniejących układów drogowych przy realizacji swoich inwestycji. Takie umowy drogowe między zarządcą dróg a inwestorami nazywane są „szesnastkowymi”, ze względu na to, że zawiera się je na podstawie art. 16 ustawy o Drogach Publicznych.
Publikujemy umowy szesnastkowe zawarte w naszej dzielnicy w ubiegłym roku.
W naszym przypadku widać, że umowa zawarta z inwestorami budującymi hale magazynowo-produkcyjne przy ul. Sąsiedzkiej 12 (7R Projekt 39 i Pol-Swed Projekt), miała niebagatelny wpływ na oczekiwaną od wielu lat decyzję o przebudowie ul. Budowlanych.

Napisz komentarz

osiemnaście − 15 =