„Umowy szesnastkowe” dla Matarnii

Przestawiamy informację nt. zawartych w 2020 roku dla dzielnicy Matarnia „umów szesnastkowych” z zakresem, wartością inwestycji oraz terminem realizacji.

Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, prywatny inwestor oprócz realizacji swojej inwestycji dostosowuje do niego także przyległy układ drogowy – czyli inwestuje w budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg, chodników.

Napisz komentarz

16 − dziewięć =