Trójmiejski Park Krajobrazowy będzie miał odnowiony szlak turystyczny

Przez naszą dzielnicę, na wysokości Złotej Karczmy, będzie przebiegał odnowiony szlak pieszo turystyczny w TPK

– połączy Jasień z ul. Spacerową by docelowo biec dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni.
Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni.

Inwestycja znacznie poprawi atrakcyjność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy zachowaniu jego naturalnych walorów i minimalnej ingerencji w ekosystem. W zakresie zadania przewidziano utwardzenie odcinków istniejących i budowę nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Na części zakresu przewidziano jedynie wprowadzenie oznakowania. Na odcinkach leśnych trasa będzie wykonana z kruszywa łamanego.

Całkowita długość trasy wyniesie 36,5 km w tym trasa główna – 21 km oraz łączniki 15,5 km.

Prace mają potrwać 10 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 sierpnia.

Główna trasa turystyczna przebiegać ma na odcinku od Jeziora Jasień do ul. Spacerowej. Trasa zacznie swój bieg w okolicach ul. Stężyckiej i Jeziora Jasień, następnie „przetnie” al. Armii Krajowej. Dalej szlak prowadzić będzie w okolicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej. Stąd biegnie w kierunku Owczarni i dalej w okolice ul. Spacerowej aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.

Do głównej trasy planuje się poprowadzić pięć tzw. łączników, pełniących funkcję odcinków szlaku turystycznego. Pierwszy odcinek A – B prowadzić będzie dookoła zbiornika Jasień i wzdłuż nasypu PKM Jasień i ul. Słowackiego do Złotej Karczmy. Drugi odcinek przebiegać będzie od Matemblewa do ul. Słowackiego, przecinając ul. Potokową, następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM. Kolejny, najkrótszy łącznik, to trakt od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma. Dwa ostatnie odcinki biec będą do Parku Reagana. Jeden z nich wzdłuż ul. Spacerowej, drugi wzdłuż ul. Kościerskiej.

Szlak nie urywa się na granicy Gdańska, biegnie dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni. Projekt realizowany będzie w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie unijne w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni.

Napisz komentarz

2 × 3 =