Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Każdy może porozmawiać ze specjalistą w sytuacjach przeżywanych obaw, lęków i niepokojów. Temu służą bezpłatne konsultacje z profesjonalną kadrą prowadzone obecnie przez 7 podmiotów w Gdańsku.


Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne prowadzone są przez:


☎️ Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku – całodobowo – tel.: 58 511 01 21, 58 511 01 22,
☎️ Psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – w godz. pracy Ośrodka – tel.: 508 901 118,
☎️ Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Interwencji Kryzysowej w Gdańsku – tel.: 787 960 860,
☎️ Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel.: 660 765 050 lub 721 613 787,
☎️ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – w godz. pracy Centrum – tel. 58 320 44 04,
☎️ Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00, tel: 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,
☎️ Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00, tel.: 58 718 73 68.

Napisz komentarz

osiemnaście − 14 =