Sprzeciw wobec utworzenia miejsc parkingowych równoległych do jezdni wzdłuż ul. Kadetów

Rada Dzielnicy Matarnia wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planu utworzenia wzdłuż ul. Kadetów miejsc parkingowych równoległych do jezdni, w ramach trwających w GZDiZ uzgodnień projektu modernizacji chodników i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kadetów i Elewów.
W chwili obecnej wzdłuż całej ul. Kadetów, wieczorem, parkuje ponad 170 aut (162 auta stan na 07.06.22 godz. ok 21). W dużej części tej ulicy są istniejące w tym momencie parkingi prostopadłe. Zmiana typu parkingu na równoległy spowoduje zmniejszenie ilości miejsc.
Zawnioskiwaliśmy o ponowne przeanalizowanie, wspólnie z Radą Dzielnicy i mieszkańcami, istniejącej sytuacji parkingowej na ul. Kadetów i Elewów, podczas wizji lokalnej wykonanej w tym miejscu.
O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować.

Napisz komentarz

3 × 5 =