Spotkanie z Piotrem Grzelakiem, z-cą Prezydenta ds. inwestycji oraz Arturem Lemańskim, dyrektorem WPI

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu z Piotrem Grzelakiem, z-cą Prezydenta ds. inwestycji oraz Arturem Lemańskim, nowym dyrektorem Wydziału Projektów Inwestycyjnych.
Budowa chodnika przy ul. Radarowej oraz stan ul. Telewizyjnej, były głównymi tematami, dla których wnioskowaliśmy jeszcze w ubiegłym roku o spotkanie bezpośrednio u Prezydenta.
👉Chodnik na ul. Radarowej (Zenitowa-Astronautów) – na dniach została wydana decyzja ZRID, zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Dzięki niej miasto rozpocznie wywłaszczenie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli, niezbędnych do budowy chodnika. W tym roku ma również zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.
👉Przebudowa ul. Telewizyjnej nie jest ujęta w żadnym programie miasta. Obecni na spotkaniu Prezydent i Dyrektor postanowili, że miasto znajdzie formułę programowania dla ul. Telewizyjnej oraz rozpocznie gromadzenie niezbędnej dokumentacji. Naciskaliśmy również o pilną interwencję już teraz, gdyż dochodzi na niej do zbyt wielu niebezpiecznych sytuacji. Proponowaliśmy tymczasowe poszerzenie ulicy z płyt drogowych – będzie to przeanalizowane z GZDiZ.
👉Następnie rozmawialiśmy o przebudowie ul. Radiowej, dla której od ponad dwóch lat czekamy na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w co nie możemy uwierzyć – że może to tak długo trwać. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w mieście jest wiele tematów inwestycyjnych, które czekają taki sam czas i nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Nowo powołana instytucja Wody Polskie ma ogromne zaległości, z powodów braków kadrowych. Sprawa ul. Radiowej zostanie zmonitorowana przez Wydział Projektów Inwestycyjnych.
👉Projekt przebudowy istniejącej ul. Spadochroniarzy ma powstać do końca marca br.
👉Rozmawialiśmy również o ekranach akustycznych w Klukowie, gdyż Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Prezydentowi Gdańska odmowną odpowiedź ws. ich budowy. Argumentowali swoją decyzję posiadanymi badaniami akustycznymi oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Prezydent powiedział ze miasto nie ma środków na ich budowę we własnym zakresie. Ustaliliśmy, że konieczne będzie wykonanie nowych badań akustycznych, aby móc dalej walczyć o ekrany z GDDKiA.

Napisz komentarz

18 − 12 =