Rozpoczęcie pracy na ul. Budowlanych

27 października rozpoczną się roboty drogowe na ul. Budowlanych.
W związku z pracami planowane są zmiany w organizacji ruchu. Zwężenia będą wprowadzane punktowo, w zależności od prowadzonych robót. Prace będą też trwały na poboczach i skarpach. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Zamknięciu ulegnie również odcinek ul. Jesiennej, na którym będą trwały prace rozbiórkowe i przygotowawcze związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej. Dojazd do posesji znajdujących się na dalszym odcinku ulicy możliwy będzie poprzez inny odcinek ul. Jesiennej i ul. Sąsiedzką.
Publikujemy zawiadomienie oraz projekty organizacji ruchu:

Napisz komentarz

osiem − pięć =