Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na ul. Elewów

We wtorek, 23 maja rozpoczną się prace związane z modernizacją chodników na ul. Elewów.

W związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z modernizacją chodników na ul. Elewów w dzielnicy Matarnia, od wtorku 23 maja na okres co najmniej miesiąca zmieni się organizacja ruchu na fragmencie tej ulicy. Od skrzyżowania z ul. Kadetów do posesji nr 1 D planowane jest zwężenie jednokierunkowej jezdni.

Prace na ul. Elewów prowadzone są w ramach Programu Modernizacji Chodników. Wykonawcą robót jest firma Saferoad Kabex Sp. z o.o. Koniec inwestycji przewidziano w sierpniu 2023 r.

Napisz komentarz

siedem + 16 =