Rada przyjęła budżet na 2020 rok

Na IX sesji Rady Dzielnicy Matarnia, radni uchwalili budżet rady na 2020 rok.

Wśród priorytetów przedstawionych przez Przewodniczącego Zarządu, są działania aktywizujące mieszkańców naszej dzielnicy, poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach oraz stworzenie nowych terenów zielonych zagospodarowanych. Przedstawiona uchwała została przyjęta jednomyślnie, a w dniu dzisiejszym komplet dokumentów wraz z wnioskami o uruchomienie środków trafił do biura Rady Miasta.

Radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo w rejonie ulic Radarowej i Teleskopowej oraz podsumowali ubiegły rok zatwierdzając sprawozdania Zarządu i Rady Dzielnicy oraz Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Już niedługo uruchomimy II edycję konkursu grantowego dla mieszkańców dzielnicy, więc prosimy o zastanowienie się jakich inicjatyw u nas brakuje. Jak tylko zakończy się okres kwarantanny to będziemy mogli ruszyć do działania.

Napisz komentarz

czternaście − dziesięć =