Przedstawiliśmy postulaty ws. nowych miejscowych planów zagospodarowania dla Klukowa

7 lipca odbyło się spotkanie mieszkańców Klukowa z przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska (BRG). W klukowskiej szkole stawiło się tak wielu mieszkańców, że nie wszyscy mogli się zmieścić w sali. Stanowisko zebranych w sprawie sieci dróg gminnych oraz przestrzeni społecznych i zielonych było wyraźne i jednomyślne, podparte rzetelnymi argumentami. Po dwóch godzinach ożywionej dyskusji miejscy urzędnicy zobowiązali się skorygować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o postulaty, które były przedmiotem spotkania:
👉1. zdecydowanie większa sieć gminnych dróg dojazdowych i lokalnych,
👉2. wydzielona przestrzeń pod cztery parki kieszonkowe,
👉3. wydzielona przestrzeń pod usługi społeczne,
👉4. analiza możliwości zwiększenia rezerwy terenowej pasa drogowego dla nowo projektowanej drogi po zachodniej stronie Klukowa.

BRG zobowiązało się przygotować skorygowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego i przedłożyć Radzie Dzielnicy oraz mieszkańcom. Otrzymane materiały zostaną opublikowane na fb i stronie internetowej rady dzielnicy.
Dziękujemy Architektowi Miast Gdańska panu prof. Piotrowi Lorensowi za rzetelne zainteresowanie się sprawą, wizję w terenie, oraz wsparcie w dyskusji z urbanistami BRG.
Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 82 za udostępnianie sali i poczęstunek.
Dziękujemy mieszkańcom, za tak liczne przybycie i aktywną dyskusję! 👍
Stanowisko Rady Dzielnicy Matarnia prezentowali radni Łukasz Richert oraz Andrzej Zacharski, organizatorzy spotkania.

 

 

Napisz komentarz

osiemnaście − sześć =