Przebudowy zaplanowanych ulic nie widać..

W sprawie przebudowy w Klukowie ulic Radiowej oraz Radarowej (od Astronautów do Zenitowej), 7 grudnia otrzymaliśmy z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska informację o: „trwającym procesie projektowym dla ulicy Radiowej oraz trwających uzgodnieniach dla projektu ulicy Radarowej. Procedowany jest obecnie aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji dla ul. Radiowej do lutego 2022 roku. W obu przypadkach mogą w związku z tym nastąpić zmiany projektowe, choć w opinii DRMG nie dotyczyłyby one kluczowych elementów, jak przebiegu jezdni czy chodnika. Po zakończeniu projektowania i uzgodnień w wypadku obu ulic przewidziane jest wystąpienie o decyzję ZRID, której uzyskanie jest niezbędne dla realizacji robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu na roboty nastąpi pod warunkiem zapewnienia finansowania przez Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.”
Przypominamy, że remonty obu ulic oraz ul. Spadochroniarzy wg. decyzji z 2016 r. miały być wykonane do 2019 r.
Przetarg na opracowanie projektu przebudowy fragmentów ul. Radarowej i Radiowej ogłoszono w listopadzie 2019 r., a dokumentacja miała być gotowa w październiku 2020 roku.
W przypadku ul. Spadochroniarzy nie został wykonany żaden krok procesu inwestycyjnego.😢😢😢

Napisz komentarz

8 − siedem =