Projekty przebudowy ulic Radiowej i Radarowej

Doczekaliśmy się odpowiedzi z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska czy zakończone zostały prace projektowe ulic Radiowej i Radarowej. Załączamy jej treść wraz z projektami przebudowy ul. Radiowej od Spadochroniarzy do Radarowej oraz ul. Radarowej od Zenitowej do Astronautów. Celem przebudowy tych ulic jest realizacja chodników na ww. odcinkach, ale jak widać w odpowiedzi teraz będziemy monitować w Wydziale Projektów Inwestycyjnych.

Projekt zagospodarowania terenu ul. Radiowej w pdf -> kliknij

Projekt zagospodarowania terenu ul. Radarowej w pdf -> kliknij

Napisz komentarz

6 − jeden =