Powstanie PSZOK przy ul. Meteorytowej

W przyszłym roku powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ♻️ przy ul. Meteorytowej. Wybuduje go firma REMBUD. Inwestycja pochłonie 3,6 mln złotych. Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach.
 
PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość wywiezienia odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych lub innych pozostałości problemowych, np. gruzu, opon, zużytych farb czy starych mebli. Tu też będzie można dać tym rzeczom drugie życie, zostawić coś, co dla kogoś może stanowić wartość, np. stary mebel, nieużywany komputer, element wyposażenia domu.
 
W ramach budowy powstanie magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia wraz z częścią socjalno-biurową. Ponadto wybudowane zostaną dwa magazyny odpadów. Wykonawca wybuduje również drogę dojazdową wraz z parkingiem dla klientów obiektu. Przewidziano także ścieżkę edukacyjną, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. Ponadto wykonane zostaną sieci podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna wraz z przyłączami.
Obraz może zawierać: niebo, roślina, drzewo, most, chmura, na zewnątrz, przyroda i woda

Napisz komentarz

8 + dziewiętnaście =