Podsumowanie projektu o poniatówkach dawnego majątku Owczarnia

Historia projektu parcelacji w Owczarni (Schäferei), powiat Kartuski, gmina Banino, gromada Klukowo, ma swoją indywidualną dynamikę i chronologię. W połowie XIX wieku na tym terenie znajdowała się siedziba leśnictwa (dawnej przynależnego do leśnictwa oliwskiego) oraz stacja pocztowa. Wówczas Owczarnię zamieszkiwało ponad sto osób. Przez Owczarnię przebiegały ważne drogi regionalne, znajdowała się również stacja kolejowa, zaś sama miejscowość należała do katolickiej parafii w Matarni oraz ewangelickiej parafii w Oliwie. W 1868 r. w Owczarni znajdowało się 7 domów zamieszkałych przez 80 mieszkańców, z których 71 osób było wyznania rzymskokatolickiego, zaś dziewięciu ewangelików. Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska, przez teren Owczarni pobiegała granica WMG z Polską. Właśnie gruntami po stronię Polski zajęto się w niniejszym szkicu historycznym.

 

  • Film z ze spotkania, na którym omawiany i prezentowany był przedmiot zagadnienia, które odbyło się 28 paździenika 2023 roku w SP nr 82 w Gdańsku Klukowie:

 

Napisz komentarz

siedemnaście − dziewięć =