Opracowanie Planu Ogólnego miasta Gdańska

📣 Rozpoczęły się prace związane z opracowaniem Planu Ogólnego miasta Gdańska. Plan Ogólny to nowy dokument, który ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać 🌳parki, 🚗drogi, 🏘️osiedla mieszkaniowe czy 🏭miejsca pracy.

Zostaną w nim także określone standardy dostępności do infrastruktury społecznej, np. szkół czy terenów zielonych. Plan podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna. Wśród możliwych stref będzie można skazać np. strefę usługową, komunikacyjną czy zieleni i rekreacji.

✅ Od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku każdy może złożyć wniosek dotyczący ustaleń, które ma zawierać Plan Ogólny miasta Gdańska.
✅ Spotkanie informacyjne online dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 17:00.
✅ Szczegółowe informacje na temat zbierania wniosków oraz link do spotkania online: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/plan-ogolny
✅ Zachęcamy do zgłaszania propozycji do Planu dotyczących Matarni.👍🏡

Napisz komentarz

2 − 1 =