Odgrodzenia terenów leśnych a dziki

Drodzy sąsiedzi. Przekazuję odpowiedź ws. możliwości montażu ogrodzenia leśnego dla zwierząt na granicy lasu i osiedla wraz z apelem leśniczego!

„Odpowiadając na Pana pytania dotyczące odgrodzenia terenów leśnych od miasta podniesione w mailu z dnia 21 kwietnia 2021 roku, informujemy że zgodnie z zapisami Ustawy o Lasach nie można w naszym kraju blokować dostępu społeczeństwa do terenów leśnych służących między innymi jako miejsca rekreacji, spacerów i wypoczynku. Istnieje natomiast możliwość aktywnego działania Rady Dzielnicy Matarnia, w zabezpieczaniu terenów dzielnicy poprzez ich wygrodzenie zamontowane bezpośrednio na terenach osiedlowych. Zdaniem Nadleśnictwa działanie takie mogło by przynieść pożądany skutek gdyby oprócz wspomnianego wygrodzenia osiedla, doprowadzono do uporządkowania spraw związanych z dokarmianiem pojawiających się pod blokami dzików (np. ul. Mjr. Słabego nr. 5, 7, 9, 11), oraz dostępem do odpadów komunalnych przy pergoli śmietnikowej zlokalizowanej na tej samej ulicy w sąsiedztwie budynku nr 5. Nie bez znaczenia jest też swobodny dostęp dla dzików do pobliskich ogrodów ROD, które od strony lasów leśnictwa Matemblewo od wielu lat oferują ludziom i dzikom otwarte furtki. Przez furtki oraz płoty wyrzucane są też do lasu odpady organiczne z działek które rozkładając się dodatkowo zachęcają dziki do korzystania z łatwego dostępnego żeru przez cały rok. Mimo że Nadleśnictwo co roku realizuje pozyskanie dzików w ilościach przekraczających 400szt. to i tak te dziki które pozostają na terenach leśnych i miejskich chętnie korzystają z oferowanej im przez społeczeństwo karmy stając się dla jednych mieszkańców atrakcją a dla innych utrapieniem.

Dziki przyzwyczajone do łatwo dostępnego żeru pojawiają się regularnie na terenie osiedli mieszkaniowych generując miedzy innymi szkody na zieleńcach i w ogródkach przy domowych. Prosimy zatem miedzy innymi Pana jako przedstawiciela Rady Dzielnicy o pomoc w dotarciu do jak największej liczby mieszkańców osiedla Matarnia z apelem o rozsądne postępowanie względem dzikiej zwierzyny która żyje w okolicznych lasach. Z jednej strony zwierzyna ta to np. wspomniane już dokarmiane dziki z drugiej to pozostała zwierzyna taka jak sarny, jelenie, daniele i zwierzyna drobna regularnie nękana przez psy puszczane luzem przez mieszkańców miasta na spacerach w lesie.”

Napisz komentarz

trzy × dwa =