Odbyła się X sesja Rady Dzielnicy

Jesteśmy po pierwszej zdalnej sesji Rady Dzielnicy Matarni. Sesja przebiegła rzeczowo i pracowicie.

Do grona radnych dołączyła Jolanta Życzyńska.
Radni jednomyślnie zmienili uchwałę budżetową, przedłożoną przez zarząd, przenosząc środki z zaplanowanych działań społecznych, które nie mogą się odbyć z powodu epidemii, na działania inwestycyjne i nową zieleń w dzielnicy. Radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo w rejonie ulicy Radiowej i linii PKM, jak i omówili bieżące sprawy i dziania realizowane na Matarni.

 

Napisz komentarz

osiemnaście − 6 =