Miejsca postojowe na ul. Elewów i Kadetów

Budowa miejsc postojowych prostopadłych do ulicy na fragmencie ul. Elewów i Kadetów wraz z remontem chodników, została opóźniona o rok, w związku z przeniesieniem zadania z GZDiZ do DRMG.

Napisz komentarz

jeden × cztery =