Jeden kierunek na ul. Budowlanych!

W poniedziałek, 23 stycznia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Budowlanych, które będą obowiązywały do września.

Ulica Budowlanych stanie się drogą jednokierunkową, na odcinku od stacji PKM Matarnia do tzw. ronda turbinowego. Kierowcy będą poruszali się w kierunku ronda, a w przeciwnym kierunku będą korzystali z objazdu przez ul. Nowatorów, Kartuską, Obwodnicę Trójmiasta i ul. Słowackiego.

Zmiana w organizacji ruchu wprowadzona zostanie po porannym szczycie komunikacyjnym, około 11.00. Zmieniona organizacja ruchu utrzyma się do końca III kwartału. Jeśli postępy prac na to pozwolą, ruch dwukierunkowy na ul. Budowlanych zostanie przywrócony wcześniej.

Inwestycja na ul. Budowlanych ma na celu utworzenie dwóch pasów ruchu w kierunku ul. Nowatorów i pasa ruchu w kierunku PKM Matarnia, ale również chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

Ulica Budowlanych zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Droga będzie poszerzona na fragmencie liczącym ok. 1,5 km. Po zakończeniu budowy w kierunku przystanku PKM, kierowcy będą poruszać się po jednym pasie, natomiast w kierunku Nowatorów wybudowane zostaną dwa pasy jezdni. Powstanie także nowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Dodatkowo ulica zyska nowe oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową. Przebudowane zostaną sieci podziemne. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca września 2023 r. Koszt robót to niecałe 30 mln złotych.

Obecnie na ul. Budowlanych trwają prace ziemne pod nowy pas jezdni i chodnik. Ponadto posadowione zostały komory kanalizacji deszczowej, która wykonana jest w 30 proc. Jednocześnie trwa budowa  sieci ciepłowniczej i teletechnicznej. Prace związane z przebudową sieci podziemnych prowadzone są również na ul. Jesiennej, gdzie trwają także rozbiórki nawierzchni.

Umowę podpisano z Firmą Budowlano-Drogową MTM SA. Realizacja inwestycji potrwa do września 2023 r. Odbiory mają zakończyć się w IV kwartale 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana  ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Napisz komentarz

7 + 13 =