Dyskusja nad projektem remontu chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. Elewów

5 września reprezentanci wspólnot mieszkaniowych ulicy Kadetów razem radnymi dzielnicy spotkali się z przedstawicielami DRMG, GDZiZ oraz projektantem ws. projektu przebudowy chodników oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Kadetów.

Przedyskutowaliśmy nasze uwagi i zastrzeżenia do powstałego dokumentu oraz zgłosiliśmy nowe propozycje, które usprawnią bardzo trudną sytuację parkingową na osiedlu. Dziękujemy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska za organizację spotkania, które było dobrą okazją do przekazania doświadczeń mieszkańców oraz weryfikacji rozwiązań projektowych.

Napisz komentarz

trzy + 4 =