Dobra wiadomość dotycząca ulicy Spadochroniarzy

Na poniedziałkowym zdalnym spotkaniu ws. przebudowy ulicy Spadochroniarzy, z udziałem Zastępcy Prezydenta Gdańska Alana Aleksandrowicza, powzięte zostały ustalenia, w ramach których Miasto Gdańsk zobowiązało się do niezwłocznego przygotowania dokumentacji dla przebudowy tej ulicy i realizację tego zadania w II połowie 2023 r. 🚧
Do tego czasu funkcję chodnika na tej ulicy będą pełnić nowo zakupione i położone płyty drogowe na całej długości ul. Spadochroniarzy, gdzie nie ma chodnika. Prezydent Aleksandrowicz zadecydował o przesunięciu ok. 100 tys. zł do GZDiZ, który przeprowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Realizacja tego zadanie ma się zakończyć w kwietniu bieżącego roku!
W obecnej sytuacji jest to chyba najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne, w dużo lepszych warunkach, przemieszczenie się osób pieszych do domu, pracy, czy przystanków autobusowych i kolejowych. 🚶
Dziękuję Panu Prezydentowi za przyjęcie zaproszenia na spotkanie i powzięte w naszej wspólnej sprawie decyzje. 😃👍
Bardzo serdecznie dziękuję wiceprezesowi firmy Bibus-Menos, właścicielom hotelu hiHotel, przedstawicielom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za współpracę oraz zaangażowanie prawie wszystkich firm korzystających z ul. Spadochroniarzy do wspólnej petycji do Zastępcy Prezydenta Gdańska ds. inwestycji. Panowie, dzięki‼️🤝👍
Łukasz Richert, przewodniczący zarządu Dzielnicy Matarnia

Napisz komentarz

11 + 19 =